Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: pon, 24 czerwca 2019
Imieniny: Jana i Danuty
Strona główna » Jednostki organizacyjne » Gimnazjum Danówek » Biblioteka

Biblioteka

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: wyszukiwania informacji w Internecie, poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych.
2. Z multimedialnego centrum można korzystać podczas przerw oraz lekcji świetlicowych.
3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do „ Zeszytu dla korzystających z komputera”.
4. Przy stanowisku może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
5. Komputery włącza i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
6. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów. Może udzielać pomocy, jeżeli aktualnie dysponuje czasem.
7. W ICIM należy zachować ciszę.
8. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
9. Programy multimedialne są udostępniane tylko na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu.
10. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Nie wolno instalować programów własnych i dokonywać zmian w ustawieniach systemowych.
11. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym, ściągania plików muzycznych, filmów, gier, itp.
12. Wyszukane informacje można zapisać na dyskietce, płycie CD, DVD lub drukować.
13. Gry komputerowe oraz korzystanie z chatu, rozmów on-line, wysyłania SMS-ów czy działania z użyciem komputera w celach handlowych są zabronione.
14. Po zakończeniu pracy użytkownik pozostawia komputer z widokiem pulpitu, dosuwa krzesło do stolika i powiadamia nauczyciela bibliotekarza o zakończeniu pracy z komputerem.
15. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
16. Za uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.
17. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Niestosowanie się do powyższego regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 14.02.2008r.

Regulamin Biblioteki

I. Prawa i warunki korzystania.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice, a także inne osoby.
3. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku szkolnego.
4. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
6. W bibliotece obowiązuje cisza.
7. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.
8. Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.
9. W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

II. Wypożyczanie książek.
1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym.
3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki.

III. Poszanowanie książek.
1. Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w obłóżce.
2. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
3. Książkę należy szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.

Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 17.08.2000 r.

 

Galeria

2016-09-15 09:14 Opublikował: Jacek Szeszko


Projekt i realizacja
Speed S.C.