Ludzie przyjaźni naturze

Fortyfikacje

Fortyfikacje Linii Mołotowa - Rejon Ciemnoszyje.
Stanowi je 12 żelbetonowych schronów bojowych fortyfikacji stałej fragmentu 66 Osowieckiego Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa.
Wszystkie schrony proradzieckie w Rejonie punktu oporu Ciemnoszyje powstały na przełomie 1940 i 1941 roku przed wojną Związku Radzieckiego z Niemcami.
Prace przygotowawcze i budowlane trwały od lipca 1940 do czerwca 1941 roku.
Schrony wykorzystano podczas walk z Niemcami.
Od 22 czerwca do 25 czerwca 1941r.
Oddziały 10 Armii Radzieckiej w oparciu o Osowiecki Rejon Umocniony przez kilka dni stawiały opór nacierającym wojskom niemieckim.
Później wojska radzieckie wycofały się z tego terenu w kierunku Białegostoku i Wołkowyska.
Kompleks umocnień Ciemnoszyje 66 Osowieckiego Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa można podzielić na trzy grupy pod względem położenia:
- największy kompleks skupiający 6 schronów znajduje się w Kolonii Muzgowina,
- kompleks składający się z 3 schronów, usytuowany jest w kierunku wschodnim po obydwóch stronach szosy Białystok - Grajewo, na obszarze związanym z Kolonią Ciemnoszyje,
- rozproszony (3 schrony) wzdłuż linii drogi łączącej wieś Białaszewo z Sojczynkiem.
Kompleksy omawianych schronów znajdują się na terenach zadrzewionych, leśnych oraz jeden występuje na tzw. skraju polany, w niedalekim sąsiedztwie torów kolejowych i szosy.
Wszystkie obiekty w Ciemnoszyjach są typowymi budowlami umocnień obronnych Linii Mołotowa, wznoszonymi prawdopodobnie zgodnie z typowymi projektami modyfikowanymi na miejscu.
Różnice w układzie przestrzennym i planowanym wyposażeniu wynikają z różnych funkcji, jakie miały spełniać podczas obrony. Umocnienia w rejonie Ciemnoszyj są to stałe schrony bojowe do ognia czołowego (10) lub bocznego - półkaponiery (usytuowane w pobliżu linii kolejowej).
Jedną trzecią całej liczby schronów stanowią obiekty uproszczone, o tylko jednej izbie bojowej z przelotnią prostą.
Pozostałe schrony są obiektami jednokondygnacyjnymi, wieloizbowymi.
Liczba pomieszczeń waha się od dziewięciu do trzynastu.

DATA PUBLIKACJI: 2004-02-05 13:40 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Drukuj