Ludzie przyjaźni naturze

Obiekty sakralne

Kościół w Białaszewie
Zespół kościelny składa się z kilku obiektów powstałych w różnym czasie.
Na miejscu rozebranego w 1944r. XVIII-wiecznego, drewnianego kościoła, w latach 1958 - 62 wzniesiono świątynię murowaną o pozbawionej wyrazu bryle.
Jednakże zastosowanie we wnętrzu kościoła ciekawej konstrukcji żelbetonowej, sprawia, że budowlę tę uznać należy za obiekt ponadprzeciętny.
Kościół otoczony jest kamiennym murem odgradzającym też cmentarz, datowanym na 4 ćw. XIX w.
Po północnej stronie kościoła, w obrębie muru usytuowany jest monument poświęcony pamięci żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej.
Z kolei po stronie płd. Zachodniej zlokalizowana jest drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowo - ryglowej, postawiona na początku XXw.
W 50-tą rocznicę budowy kościoła w 2008 roku wybudowano dwie wieże, zmieniono pokrycie dachu z eternitu na dachówkę ceramiczną i wykonano zadaszenia nad wejsciami do kościoła.
Po pracach remontowych kościół nabrał bardziej sakralnego wyglądu.
Zmienił sie nie tylko wyglad zewnętrzny ale i jej wnętrze.
Zrobiono nowe prezbiterium, lektorium i swiecznik przyołtarzowy. Kościól ma również nowe profesionalne nagłośnienie.
W przyszłości planowana jest wymiana okien z wstawieniem witraży i wykonanie elewacji.

Kaplica w Kapicach
drewniana p.w. św. Cyriaka, oszalowana, założona na rzucie prostokąta, poprzedzonego prostokątną kruchtą, zaakcentowana niewysoką wieżą. Wnętrze jednonawowe.

Kapliczka w Dyble
Murowana, wystawiona w 1847r., a usytuowana poza wsią, na jej krańcu.
Jest to unikatowy przykład murowanej budowli sakralnej z tego czasu.
Kapliczka odznacza się dobrymi proporcjami i wyważonym detalem, stylowa budowla mieści się w nurcie klasycystycznym z wyraźnymi nawiązaniami do baroku.
Murowana z cegły i otynkowana, założona została na rzucie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem z cebulastą sygnaturką i żeliwnym krzyżem.
Ściany o narożach opiętych pilastrami zwieńczone są belkowaniem.
W elewacji frontowej w trójkątnym szczycie umieszczone jest wykonane w narzucie z tynku otoczone promieniami Oko Opatrzności.
W strefie belkowania widnieje data 1847 oraz inicjały fundatora F.A.Z. (Zmijewski?).
Wejście zamknięte łukiem odcinkowym w części falistym ozdobione okienkami rozdzielonymi półkoliście zamkniętą niszą, nad którymi tynkowe nadłucza o profilu wałkowym ze wspornikami o kształcie serca.

Kapliczka w Sojczynie Borowym
Kapliczka przydrożna, drewniana, pochodząca z początku XX w., usytuowana u wylotu drogi w północnej części wsi.
Zbudowana na planie prostokąta, konstrukcji wieńcowej, poprzedzona gankiem na słupach, nakryta daszkami dwuspadowymi.
We wnętrzu kapliczki zachowany jest ludowy feretron z dwustronnym obrazem, datowany na I połowę XIX w. Są to obrazy matki Boskiej Różańcowej z parą klęczących włościan oraz Św. Stanisława Bpa.

Kapliczka w Chojnówku
Usytuowana na końcu wsi, z okresu neogotyku, wystawiona przypuszczalnie w III ćw. XIX w., prawdopodobnie z fundacji ówczesnego właściciela wsi.
Kapliczka jest otynkowana, złożona z części cokołowej oddzielonej daszkiem (dachówki ceramiczne) od części wyższej o ścianach zaakcentowanych ostrołukowymi niszami i ogzymsowanymi szczycikami.
W niszy frontowej umieszczony jest krucyfiks, za którym położono niedużą, ceramiczną figurkę aniołka. nakryta daszkiem wielospadowym o pięciu szczytach zwieńczonych krzyżem na kuli.
W partii cokołu umieszczona jest późniejsza tablica marmurowa, na której umieszczono napis:
Ku czci
Aleksandra Skrodzkiego
Zmarłego na Syberii
30 VIII 1943r.

Krzyże
Większość wsi gminy „opatrzonych” jest krzyżami - symbolami pamięci, kutymi lub żeliwnymi, stojącymi na kamiennym lub żeliwnym cokole, często też krzyżami drewnianymi, stawianymi zarówno w centrum, jak i na obrzeżach wsi oraz napotkać możemy krzyże przydrożne.

Opis: Kościół w Białasz... Kościół w Białaszewie przed kompleksowym remontem Opis: Kaplica w Kapicach Kaplica w Kapicach Opis: Wnętrze Kapliczki... Wnętrze Kapliczki w Dyble Opis: Kapliczka w Sojcz... Kapliczka w Sojczynie Borowym Opis: Kaplica w Przecho... Kaplica w Przechodach Opis: Kościół w Białasz... Kościół w Białaszewie w trakcie remontu stan na 11.11.2008r. Opis: Kapliczka w Dyble... Kapliczka w Dyble (po remoncie) Opis: Kościół w Białasz... Kościół w Białaszewie (po remoncie)
DATA PUBLIKACJI: 2004-02-05 13:41 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Drukuj