Ludzie przyjaźni naturze

Rzeka Ełk

Foto wiadomości 1

Ełk jest prawobrzeżnym dopływem Biebrzy.
Jej środkowy odcinek stanowi główną rzekę Gminy Grajewo
Długość całkowita rzeki wynosi 113,6 km, w tym 26,1 km dolnego odcinka znajduje się na terenie województwa podlaskiego.
Pozostała część leży w województwie warmińsko - mazurskim.
Powierzchnia zlewni wynosi 1524 km2.
Rzeka wypływa koło miejscowości Siedliska, około 12 km na południe od Gołdapi i płynie w kierunku południowym.
Po drodze przepływa przez szereg jezior: Szwałk Wielki, Piłwąg, Łaźno, Litygajno, Łaśmiady, Straduny, Maleckie (Ołówka) i Ełckie zmieniając kilkakrotnie nazwę (Czarna Struga, Łaźna Struga, Ełk). Za główne koryto dolnego odcinka rzeki uznano Kanał Rudzki utworzony i uregulowany na przełomie XIX – XX wieku, omijający dużą część starego koryta rzeki Ełk i uchodzący do Biebrzy na 49,8 km jej biegu.
Starym odcinkiem ujściowym koryta rzeki Ełk płynie obecnie rzeka Jegrznia przed ujściem do Biebrzy.
Zlewnia rzeki Ełk ukształtowana została przez zlodowacenie bałtyckie.
W większości zbudowana jest z glin zwałowych z fragmentami piasków i żwirów.
Dolny odcinek rzeki przebiega przez obszary bagien w Kotlinie Biebrzańskiej.
Główne dopływy rzeki Ełk to: Mazurka, Połomska Młynówka, Gawlik, Karmelówka, Różanica, Kanał Kuwasy, Binduga.
Kanał Rudzki stanowi tzw. Kompleks Kuwaski, służył do przerzutów wody, stanowi przedłużenie rzeki Ełk, o długości 12,3 km. Kanał Rudzki łączy rzekę Ełk z Biebrzą płynącą już poza granicami gminy.

DATA PUBLIKACJI: 2004-02-05 13:38 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Drukuj