Ludzie przyjaźni naturze

Uroczysko Toki

Miejsce Pamięci Poświęcone Powstańcom Styczniowym
Propozycja wędrówki pieszej pośród szumu brzóz, dębów i sosen, pośród śpiewu ptaków i echa powstańców.
Foto wiadomości 21

Uroczysko Toki znajduje się niedaleko wsi Białogrądy.

   Na Uroczysku Toki znajduje się krzyż upamiętniający potyczkę oddziału powstańczego mjr Konstantego Micewicza z Rosjanami w dniu 22 sierpnia 1863 r. w czasie Powstania Styczniowego.
   Powstańcy zaatakowani zostali przez Moskali - rotę służby nadgranicznej i 25 objezdczyków pod ogólnym dowództwem kapitana Kowalewskiego. Powstańcy zostali częściowo rozproszeni. Zginął powstaniec Korzeniowski – czeladnik rymarski ze Szczuczyna.
   Krzyż został postawiony 4 sierpnia 1935 roku przez Nadleśnictwo Grajewo i 9 Pułk Strzelców Konnych im. Kazimierza Pułaskiego.
   W 2007 roku z inicjatywy Mariana Stanisława Podleckiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Rajgród krzyż został odrestaurowany i wykonana została tablica upamiętniająca potyczkę na Uroczysku Toki ufundowana przez Nadleśnictwo Rajgród.

    Uroczysko – część lasu (rzadziej pola lub łąki) o orientacyjnym znaczeniu, bez ściśle oznaczonych granic; jest to miejsce związane zwykle ze szczególnym wydarzeniem legendarnym, legendą, kurhanem, czy w którym występują charakterystyczne cechy przyrodnicze. Teren zwykle ciekawie ukształtowany geograficznie, niejednokrotnie tworzy niewielki obszar rezerwatu przyrody.
   Uroczyska są pozostałością pierwotnego, samorzutnego "podziału administracyjnego" puszczy, stąd mają nazwy ludowe, które niejednokrotnie przetrwały do dzisiejszych czasów.
   Część uroczysk nazwę swoją ma na podstawie dawnej jednostki osadniczej istniejącej w danym miejscu.
   Nadawanie nazw miejscom w puszczy pełniło podobną funkcję, jaką ma nazywanie ulic, dzielnic w miastach – dla wygody i orientacji. Zapoczątkowane zostało wtedy, kiedy pierwotna, ogromna puszcza zaczęła być użytkowana przez ludzi, a nazywanie miejsc ułatwiało wspólną pracę czy dzielenie obszaru między rody, plemiona. Kolejnym etapem tworzenia się nazw była instytucja wchodów, czyli prawa do korzystania z puszczy, będącej własnością królewską. Aby dokładnie określić zakres terytorialny, trzeba było go nazwać. Król oznaczał te miejsca puszczańskie, które były przynależne tylko jemu. Tak powstały ostępy, które obok uroczysk stanowiły drugą z najdawniejszych grup administracyjnych utrwalonych przez akta kancelarii królewskiej.
   Obecnie uroczysko potocznie jest rozumiane jako miejsce odludne, tajemnicze, a nawet niebezpieczne czy mogące rzucać na ludzi "uroki".
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysko

DATA PUBLIKACJI: 2015-06-25 07:40 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Drukuj