Uroczyste otwarcie drogi w Koszarówce

W czwartek 30 listopada 2017 r. z udziałem przybyłych gości odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka”.
21

W uroczystości udział wzięli m.in.:
- Stanisław Szleter - Wójt Gminy Grajewo,
- Kazimierz Grabowski - Sekretarz Gminy Grajewo,
- Mieczysław Bagiński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego,
- Zygmunt Kruszyński - Starosta Powiatu Grajewskiego,
- Ewelina Ajdyn – Radna Powiatu Grajewskiego,
- Adam Kulikowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo - Mostowego „ UNIDROG” Sp. z o. o. w Grajewie,
- Tomasz Kulikowski - Dyrektor Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowego „ UNIDROG” Sp. z o. o. w Grajewie,
- Dorota Kulikowska – Prezes Przedsiębiorstwa „UNIROL” Grajewo,
- Jan Dąbrowski - Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi Rady Gminy Grajewo,
- sołtysi,
- oraz mieszkańcy miejscowości.

Poświęcenia drogi dokonał ks. Robert Mieczkowski z Parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „ UNIDROG” Sp. z o. o. jako Lider Konsorcjum wspólnie z  Partnerem  Konsorcjum  - Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym „UNIROL” Dorota Kulikowska Grajewo.  

W wyniku przebudowanej drogi uzyskano nawierzchnię asfaltową o długości 2,52 km, ścieżkę rowerową, chodniki, wjazdy z kostki brukowej oraz wjazdy o nawierzchni asfaltowej. Droga została wyposażona w odpowiednie oznakowanie. Całkowity koszt inwestycji: 2 461 398, 01 zł ( słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 01/100). Dofinansowanie ze środków „EFRROW” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosło 63,63 %.

.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą:
Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka
mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej  i bezpieczeństwa  komunikacyjnego na drodze gminnej w miejscowości Koszarówka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji:  przebudowa drogi gminnej o długości 2,520 km.

 

DATA PUBLIKACJI: 2017-12-01 09:51 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Ogłoszenie
mar 19, 2020
Czytaj więcej
Apel Wójta Gminy Grajewo
mar 13, 2020
Czytaj więcej
Komunikat Wójta Gminy Grajewo dot. dowożenia do szkół i przedszkoli
mar 11, 2020
Czytaj więcej
Maseczki dla seniorów
kwi 16, 2020
Czytaj więcej