Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: śr, 23 października 2019
Imieniny: Teodora i Seweryna
Strona główna » Warto zobaczyć » Szlaki

Szlak pieszy Goniądz - Ruda

Szlak ma długość 29 km. Przebiega przez następujące miejscowości: Goniądz, Wólka Piaseczna, Kapice, Dębiec, Modzelówka, Ruda. Szlak wiedzie przez BPN i jego otulinę. Na szlaku możemy podziwiać, m.in.. na Kanale Kapickim – liczne nory i zgryzy bobrów, otwarte tereny bagienne, panoramiczny krajobraz -tereny łowieckie ptaków drapieżnych, torfowiska, stare koryto rzeki Ełk. Szlak o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, biegnąca przez tereny bezludne, siedliska bobrów, ostoje zwierzyny leśnej, ptaków wodnych i drapieżnych. Ukazuje pejzaż bagien i turzycowisk w dolinach Biebrzy i Ełku, prowadzi przez ciekawy zespół wysokiego olsu brzozowego w rejonie Kanału Kapickiego, przecina dwie duże wyspy mineralne, na których ulokowały się wsie Wólka Piaseczna i Kapice. UWAGA! Szlak wiosną i jesienią, szczególnie na odcinku Wólka Piaseczna - Modzelówka, jest podmokły. Ze względu na ochronę fauny szlak może być czasowo zamykany. Opis szlaku: Szlak przebiega w granicach BPN i jego otuliny oraz terenów bezpośrednio przyległych Km:
0,0 szlak rozpoczyna się na Placu Konstytucji 3-go Maja w Goniądzu przy przystanku PKS, skręca w lewo w ulicę Kościuszki, a następnie w prawo na Stary Rynek, dalej szlak prowadzi ulicą Majora Węgielnego.
0,5 skręt w prawo na ulicę Rybacką, po lewej Ośrodek campingowy i pole biwakowe
0,8 most na rzece Biebrzy, przed nami trzy kilometrowy odcinek doliny biebrzańskiej, szlak wiedzie drogą asfaltową na grobli wśród podmokłych łąk,
3,3 wieś Wólka Piaseczna szosa skręca w lewo (szlak żółty Goniądz – Wizna) a nasz szlak przebiega w prawo drogą prowadzącą przez wieś, za wsią po prawej laski sosnowe, łąki i pastwiska.
5,5 dochodzimy do granicy BPN w prawo droga prowadząca do leśniczówki Obrębu Ochronnego Kapice, szlak prowadzi prosto przy Kanale Kapickim, widoczne liczne nory i zgryzy bobrów, dalej otwarte tereny bagienne.
9,3 szlak przecina zarastający kanał Łeg – panoramiczny krajobraz (tereny łowieckie ptaków drapieżnych)
10,2 rozwidlenie dróg gruntowych, szlak wiedzie prosto przy Kanale Kapickim częściowo zarośniętym (po lewej mijamy pojedyncze gospodarstwo Kolonii Kapice)
11,1 skrzyżowanie z drogą Kapice – Przechody, szlak skręca w prawo przy starej wierzbie i przechodzi przez mostek na Kanale, po 200m dochodzi do wsi Kapice, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo (prosto droga do Sojczyna).
12,2 w środku wsi skręcamy w lewo drogą prowadzącą na łąki i pastwiska
12,9 skrzyżowanie dróg polnych, szlak skręca w lewo i przez otwartą przestrzeń (częściowo zaznaczoną) dochodzi do rzeki Ełk.
15,1 skrzyżowanie dróg bagiennych, przed pasem trzcin nad rzeką mostek. Szlak wiedzie w kierunku zachodnim wśród rzeki Ełk, leniwie płynącej wśród torfowisk, po 500m wędrówce dochodzimy do starego koryta rzeki Ełk, woda w rzece stojąca, mętna o jasnym zabarwieniu, po trasie mijamy obniżenia terenu powstałe po pożarach terenów torfowych.
17,2 wyspa mineralna wśród torfowisk po dawnej osadzie Dębiec, fundamenty po 2 gospodarstwach, krzyż, kilkadziesiąt drzew, w tym zdziczałe drzewa owocowe. Naturalny punkt widokowy położony kilka metrów nad równinnym terenem bagiennym. Możliwość biwakowania. Po przeciwnej stronie rzeki w oddali ok. 1 km zwarty kompleks leśny tzw. Brzeziny Ciszewskiej. Szlak dalej biegnie wśród łąk i zakrzaczeń, w sąsiedztwie silnie meandrującego starego koryta rzeki Ełk.
18,3 wyspa wśród dwu ramion rzeki tzw. „otoczne”, rozwidlenie, szlak prowadzi drogą odchodzącą w lewo.
19,6 skrzyżowanie dróg bagiennych, szlak skręca w prawo nad brzegiem rzeki żeremie bobrowe. Za rzeką widoczne zabudowania wsi Sołki. Szlak przebiega wśród podmokłego terenu, na trasie widoczne stare wyrobiska z kopania torfu, teren zakrzaczony.
22,4 rozpoczyna się otwarta przestrzeń, po prawej wśród trzcinowisk oczka wodne starego koryta rzeki Ełk. Na trasie widoczne w oddali stare zabudowania wsi Modzelówka i Zakłady Płyt Wiórowych w Grajewie.
23,7 most na kanale Kuwaskim i nieco dalej most i jaz na Kanale Rudzkim, za mostem szlak skręca w prawo i przebiega drogą brukowaną przez pojedyncze zabudowania Modzelówki.
27,9 początek wsi Ruda, trasa wiedzie przez wieś, po lewej za krzyżówką dróg do Sojczyna znajduje się szkoła podstawowa.
28,2 droga asfaltowa Białystok – Ełk, szlak skręca w lewo na trasie bar i sklep spożywczy, przystanek autobusowy.
28,7 za wsią Ruda trasa skręca z drogi asfaltowej Ełk – Białystok w prawo i wchodzi na drogę leśną.
29,0 zabudowanie przystanku kolejowego Ruda, trakcji elektrycznej Białystok – Ełk i koniec trasy.

2004-02-05 13:45 Opublikował: Jacek Szeszko


Projekt i realizacja
Speed S.C.