Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: wt, 18 czerwca 2019
Imieniny: Marka i Elżbiety
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Nowo przebudowane drogi oddane do użytku mieszkańcom

        Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Grozimy, Szymany Kolonie, Wojewodzin – Łękowo oraz remont drogi gminnej w m. Szymany poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni”. Zrealizowana inwestycja w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podniesie standard życia okolicznych mieszkańców.

Zakres zrealizowanych prac obejmował:

  • mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, (Grozimy, Szymany – Szymany Kolonie),
  • podbudowę z kruszywa naturalnego – (Grozimy, Szymany – Szymany Kolonie),
  • potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym (Grozimy, Szymany – Szymany Kolonie, Wojewodzin-Łękowo)
  • mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy jako warstwa konstrukcyjna nawierzchni do wymaganych spadków poprzecznych, (Wojewodzin – Łękowo),
  • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej, (Szymany),
  • remont cząstkowy nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów ( Szymany)
  • skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową (Szymany),
  • podwójne utrwalenie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową i kruszywem naturalnym, (Szymany).

        Łączna długość przebudowanych dróg - 2,22 km. Wartość inwestycji wyniosła: 312 387,59 ( słownie: trzysta dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 59/100.)

2018-08-28 13:04 Opublikował: Michał Mikołajski


Projekt i realizacja
Speed S.C.