Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: pon, 24 czerwca 2019
Imieniny: Jana i Danuty
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 24 maja b.r. /piątek/ na godzinę 10⁰⁰ posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 27 lutego 2019 roku.

4. Opinia komisji w sprawach jak niżej:

    a/ ustalenia ceny sprzedaży n/w działek gminnych:

         - Nr 193/1 położonej na terenie wsi Szymany,

         - Nr 259/2 we wsi Sojczyn Borowy,

         - Nr 259/3 położonej na terenie wsi Sojczyn Borowy,

    b/ ustalenia formy przetargu, składu komisji i ceny do sprzedaży działki Nr 279/1 we wsi Sojczyn
        Borowy,

    c/ projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
        przez gminę Grajewo oraz określenia  granic obwodów publicznych szkół podstawowych,

    d/ projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z
        dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata,

    e/ projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji,

    f/ projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
       przestrzennego części wsi Kacprowo i Ruda, gmina Grajewo,

    g/ projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie,

    h/ projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
        społecznej,

    i/ projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na
       dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie,

    j/ projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na realizację
       zadania inwestycyjnego pn.: ” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807 B na odcinku Wierzbowo -
       Boczki-Świdrowo”,

    k/ projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2019.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca komisji

Aneta Żabińska

 

                                                                                  

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej
2019-05-22 09:39 Opublikował: Jacek Szeszko


Projekt i realizacja
Speed S.C.