Ludzie przyjaźni naturze

"Bezpiecznie na wsi mamy- upadkom zapobiegamy" - kurs e-learningowy dla dzieci

Foto wiadomości 1

Placówka Terenowa KRUS w Grajewie zachęca do udziału w kursie e-learningowym dla dzieci pt. "Bezpiecznie na wsi mamy-upadkom zapobiegamy". Udział w kursie pozwoli uczniom zdobyć wiedzę o zagrożeniach wypadkowych występujących w gospodarstwach rolnych. 50 dzieci, które prześlą certyfikat ukończenia szkolenia i formularz zgłoszeniowy do Biura Prewencji KRUS w Warszawie, zostanie nagrodzonych hulajnogami.

Kurs jest dostępny pod adresem prewencja.krus.gov.pl . Certyfikat i formularz zgłoszeniowy należy wysłać na niżej podany adres do 13 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu przesyłki do KRUS).

 

ZASADY PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ – KURS E-LEARNINGOWY 

PT. „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOBIEGAMY” 

1. Kto może wysłać swoje zgłoszenie?

Rozpatrywane będą zgłoszenia ukończenia kursu nadesłane przez dzieci w wieku szkolnym, tj. uczęszczające do szkół podstawowych, z terenów wiejskich.

 

2.      W jaki sposób należy zgłosić ukończenie szkolenia i ubiegać się o nagrodę rzeczową?

 Ukończenie kursu należy potwierdzić przesłaniem do KRUS:

a) certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu, z wpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka (dane te wpisuje się do systemu na początku kursu);

b) formularza zgłoszeniowego podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka; formularz można pobrać tutaj.

                WAŻNE! W przypadku zgłaszania kilkorga dzieci dokumenty każdego dziecka powinny być nadane w  osobnej przesyłce!

                Adres do wysyłki:

                Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala

                al. Niepodległości 190

                00-608 Warszawa

                z dopiskiem: Szkolenie e-learningowe dla dzieci

 

3.      Do kiedy można wysyłać zgłoszenia?

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu przesyłki do KRUS).

 

4.      Kto otrzyma nagrody?

Nagrody rzeczowe (hulajnogi) przewidziano dla 50 osób. Zostaną one wyłonione w drodze losowania spośród wszystkich, którzy nadeślą zgłoszenia w wymaganym terminie.  Losowanie odbędzie się w dniu 19 grudnia br. w Centrali Kasy.

 

5.       W jaki sposób nagrody zostaną przekazane odbiorcom?

Nagrodzeni otrzymają hulajnogi przesyłką pocztową; lista nagrodzonych dzieci zostanie opublikowana na stronie internetowej Kasy 20 grudnia br.

DATA PUBLIKACJI: 2019-11-28 07:58 | OPUBLIKOWAŁ: Katarzyna Grabowska

Załączniki do pobrania:

Wyprawka dla grupy "Sówek" (dzieci 6-letnie)
lip 29, 2020
Czytaj więcej
Wyprawka dla grupy "Krasnali" (dzieci 4- i 5-letnie)
lip 29, 2020
Czytaj więcej
Wyprawka dla grupy "Biedronek" (dzieci 3- i 4-letnie)
lip 29, 2020
Czytaj więcej
Rodzice Szkoły Podstawowej w Wierzbowie „Niech każdy ofiaruje tyle ile może ”
kwi 08, 2020
Czytaj więcej