Ludzie przyjaźni naturze

Obowiązujące stawki opłat za odpady

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy uiszczać zgodnie ze złożoną deklaracją
do 15 dnia każdego miesiąca w
kasie urzędu bądź na rachunek bankowy:
BS Szczuczyn O/Grajewo nr:
80 8768 1013 1310 3105 2000 0500
bez oczekiwania na wezwanie.

 

Segregacja odpadów od 1.10.2020 r. jest OBOWIĄZKOWA!

 

Na podstawie uchwały Nr 127/XXI/20 z dnia 2020-09-02 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW
z nieruchomości ZAMIESZKANYCH

 

Stawka od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

odpady komunalne zbierane w sposób selektywny

15,00 zł

jeżeli kompostuje się bioodpady w kompostowniku przydomowym

14,00 zł

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

45,00 zł

 

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT ZA POJEMNIKI
odbierane z nieruchomości NIEZAMIESZKANYCH

POJEMNIK

odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny

jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

o pojemności 110 l

5,80 zł

17,40 zł

o pojemności 120 l

6,30 zł

18,90 zł

o pojemności 240 l

12,50 zł

37,50 zł

o pojemności 360 l

19,00 zł

57,00 zł

o pojemności 400 l

21,10 zł

63,30 zł

o pojemności 1100 l

58,00 zł

174,00 zł

KP-5 o pojemności 5000 l

264,50 zł

793,50 zł

KP-7 o pojemności 7000 l

370,30 zł

1 110,90 zł

KP-10 o pojemności 10 000 l

529,00 zł

1 587,00 zł

worek o pojemności 120 l

18,19 zł

54,57 zł

 

 

DATA PUBLIKACJI: 2020-01-14 12:50 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski
Drukuj